Over Suzan Boomars

                                                                      foto-20-11

 

 

 

 

 

 

Tijdens mijn werkzaamheden als verpleegkundige kwam ik er achter dat, achter de zieke”mens” in het bed, veel meer schuil gaat dan alleen de ziekte en dat er soms meer bij komt kijken dan een pleister, gaasje of pilletje om de mens weer te “helen”.
Een luisterend oor en simpelweg de tijd nemen om iemands verhaal aan te horen maakt dat je je al beter voelt.
In de reguliere gezondheidszorg wordt de tijd steeds kostbaarder en daardoor  komt de aandacht voor de individuele mens erg in het gedrang.

Door enkele zeer positieve ervaringen met de complementaire gezondheidszorg ben ik tot de conclusie gekomen dat deze, aanvullende, manier van zorg verlenen mij zeer aan het hart ligt. Dat heeft mij doen besluiten te gaan zoeken. Deze zoektocht resulteerde in een opeenvolgende reeks van opleidingen. Omdat van het één vaak het ander komt en omdat je er dan achter komt dat de één soms niet zonder het ander kan.

Natuurgeneeskundige Praktijk ISA richt zich op preventieve en complementaire geneeskunde.

“Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen”

Ik ga graag met U de uitdaging aan om, samen, Uw gezondheid een positieve input te geven.

Suzan Boomars

Nautilus = Logo

De Nautilusschelp is een perfect voorbeeld van verbinding. Via een kanaaltje naar zijn eigen begin, midden in de spiraal. En met de verre maan, waar z’n groei op is afgestemd. Maar ook via zijn 95 armen waarmee hij voedsel naar zich toe haalt. Een liefdevolle omarming. Het dier vertegenwoordigt passie en is een symbool van verbinding met jezelf, je verleden en je omgeving.”

De spiraal verbeeldt een weg naar het midden naar de kern. Je kunt de spiraal beschouwen als een symbool wat het evolutionaire proces representeert van leren en groeien. Het leven beweegt zich ook meestal niet in een rechte lijn voort. Het levenspad heeft ook de gelijkenis met een spiraal.

Je kunt de mens vergelijken met de schelp, ons kwetsbare deel (het leven, de parel, ons licht) zoekt bescherming binnenin ons. Soms is dit mooie verborgen of wat dof geworden. hierdoor kun je je soms niet lekker voelen. Dat prachtige en kwetsbare deel neemt zijn eigen tijd om zichtbaar worden aan de buitenwereld.Ik kan helpen en kijken om, samen, de parel weer te laten glanzen.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookBuffer this pageEmail this to someone