HSP = Hoog Sensitief Persoon

Begeleiden, herkennen en erkennen.

HSP = hoog gevoelige personen

De wereld veranderd, zo ook de energie.

De kinderen die nu geboren worden of nog jong zijn reageren soms compleet anders op allerlei gebeurtenissen. Emotioneel maar ook praktisch. Dit alles heeft te maken met  veranderde energie.

Vaak krijgen deze kinderen een stempel zoals ADHD of anders. Dit klopt niet altijd. Dit zijn hoog gevoelige kinderen die prikkels, emoties en andere situaties aanvoelen en anders verwoorden en verwerken. De wetenschap is het er niet over eens maar er is wel degelijk bewijs dat de vele prikkels die op hen afkomen (t.g.v. straling, school, internet, televisie, E-stoffen) er mee te maken hebben.

Door deze te verminderen, school beter aan te laten sluiten en de kinderen een betere verbinding te geven tussen “hun” wereld en het aardse bestaan, kan het grootste gedeelte van de klachten verholpen worden.

De één is gevoelig voor de mening van anderen. De ander zit ‘vastgeroest’ aan bepaalde overtuigingen. De volgende kan zijn hoofd, zijn denken, gewoonweg niet stilzetten. Wellicht leef je volgens de normen en waarden van je familie of die van onze maatschappij. Dit alles kan er gemakkelijk voor zorgen dat je laag in je energie zit. Het kan ervoor zorgen dat je eigenlijk niet eens meer weet wat nu echt bij jou hoort en wat van de ander is. Ook volwassenen kunnen een HSP zijn, ik ben er zelf ook een! Dus ik spreek uit ervaring!

Er zijn een aantal punten waaruit je kunt zien of je mogelijk een HSP bent.

Een paar voorbeelden;

 • Snel schrikken
 • Intuïtief
 • Kleding kriebelt snel
 • Houd niet altijd van verrassingen
 • Hebt oog voor details
 • Je kunt erg uitgelaten zijn maar ook erg boos of verdrietig
 • Je houdt van rust en vrede
 • Je kunt anderen goed begrijpen

Op internet zijn tal van lijsten te vinden die aangeven wat er bij een HSP kan passen.

Tijdens het consult ga ik met je op reis naar je eigen kracht, je ZON! Ik leer je, hoe je door gebruik van universele energie, ballast kunt verwijderen maar ook hoe je je kunt beschermen tegen de, soms wat heftige, prikkels van buitenaf. Zo kom je terug in je eigen energie, je eigen Leven en Hart.

Het consult is o.a. om je te laten voelen en ervaren dat het klopt wat je voelt en denkt. Daardoor kun je beter functioneren in de maatschappij, een groter gevoel van eigenwaarde krijgen de beide hersenhelften zullen beter met elkaar werken waardoor er onder andere een beter concentratievermogen zal ontstaan. Dit maakt dat je je rustiger voelt en meer zelfvertrouwen ontwikkelt en van daaruit onrust en onregelmatigheden de baas kunt! Je ondergaat zelf een volledig healing- en zuiveringsproces en je leert op een praktische manier de universele energie op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) toe te passen voor jezelf en eventueel ook voor anderen. Ook de aarde is gebaat bij goede energieën. Op dit moment is er veel negatiefs gaande ieder zonnestraaltje is welkom.    En jij bent er een!

De nadruk ligt op JOU en hoe je eenvoudig de ‘ballast’ die je belemmerd om te ZIJN wie je bent kunt verwijderen. Zo ben je na de workshop in staat om alert te reageren op situaties en om in te schatten wat JIJ wilt. Tevens kun je de negatieve effecten van elektromagnetische straling t.g.v. mobiele telefoons, computers, zendmasten, hoogspanningskabels, etc., rechtstreeks wegnemen.

Universele of kosmische energie is de energie die overal aanwezig is en waaruit alles is opgebouwd. Alles wat leeft zoals mensen, dieren en planten hebben energie nodig. Deze energie is ook bekend onder namen als ‘chi’, ‘ki’, ‘prana’ of ‘mana’. In het universum komen de energieën in onuitputtelijke hoeveelheden voor. Daarbij kun je in eerste instantie denken aan nulpuntsenergie, de energie waar volgens wetenschappers van de kwantummechanica ons hele universum door onderhouden wordt en uit ontstaan is.     Vanuit de kwantumfysica is bekend dat deze energieën chaos tot harmonie kunnen omvormen. Aangezien ziekte per definitie chaos is (nl. beschadigde cellen, koorts, ontstekingen, tumoren, etc.) keren deze energieën dit proces van verval om. Er vindt een ontwikkeling plaats in de richting van rust dat leidt tot herstel en bewustzijnsverruiming.

We worden continu omgeven door levenskracht die rondom en door ons lichaam stroomt. Veel mensen in onze cultuur zijn vergeten dat je gewoon direct contact kunt maken met deze energie, door middel van een simpele techniek die iedereen kan leren.

Daarnaast leer je om je chakra’s weer in hun, oorspronkelijke, verticale stand terug te zetten. Het grote voordeel van de verticale stand van de chakra’s is dat de natuurlijke energiestroom (van boven naar beneden) weer kan plaatsvinden. Dit betekent verbonden zijn met al-wat-is en tevens goed gegrond zijn.

Voor wie;

 • Voor iedereen die hoog sensitief (HSP) is. Ook kinderen zijn van harte welkom.
 • Voor iedereen die het heft weer in eigen hand wil nemen.
 • Voor iedereen die klaar is met leven naar de verwachtingen en wensen van anderen.
 • Voor iedereen die het niet lukt om uit vaste gewoonten en patronen te komen.

Bij interesse neem contact met me op dan plannen we een afspraak. (zie contact en tarief) Kinderen komen meestal in gezelschap van een ouder.